ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 1 การแปรงฟันในเด็กเล็ก (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 2 การเลือกแปรงสีฟัน (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 3 การเลือกยาสีฟัน (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 4 การเลือกใช้ไหมขัดฟัน (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 5 ปัญหาเรื่องกลิ่นปาก (Youtube)

ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 6 ปัญหาเรื่องฟันคุด (Youtube)

ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 7 การรักษารากฟัน (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 8 ปัญหาการเสียวฟันของนักกีฬาว่ายน้ำ (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 9 ความสำคัญของน้ำลาย (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 10 การฟอกสีฟัน (Youtube)
ฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ตอนที่ 11 มะเร็งในช่องปาก (Youtube)