กลับหน้าแรกคณะ

หน้าแรก || ประวัติ || ภาระกิจ || บุคลากร || วัตถุประสงค์ || คณะกรรมการประจำคณะ || การแบ่งส่วนราชการ || ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/แนวปฏิบัติ ||

 

 

 


ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานคณบดี
คณะทันตแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.043-202222-41 โทรสาร.0-4320-2862