ฉบับเดือนสิงหาคม 2558ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558ฉบับเดือนมิถุนายน 2558ฉบับเดือนเมษายน 2558

ฉบับเดือนมีนาคม 2558


ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ฉบับเดือนมกราคม 2558

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557

ฉบับเดือนตุลาคม 2557

ฉบับเดือนกันยายน 2557

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2557

ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557

ฉบับเดือนเมษายน 2557


ฉบับเดือนมีนาคม 2557


ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ฉบับเดือนมกราคม 2557

ฉบับเดือนธันวาคม 2556

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
 
 
     
 
     
 
 
 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.0-4320-2405 โทรสาร.0-4320-2862