คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
   
 
ศูนย์ทางทันตกรรม
ทันตกรรมรากเทียม
แคทแคมทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
ปากแหว่งเพดานโหว่
สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าเทียม
E-OFFICE
KKU Web-Mail
เวลาให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร
เช้า เวลา 10.30-12.00 น.
บ่ายเวลา 14.30-16.00 น.
   
การให้บริการ
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์
ครอบฟันโลหะไร้สนิม
ถอนฟัน
เครื่องมือกันที่สำหรับฟันถาวร
รักษาประสาทฟันในเด็ก
ผนึกหลุมร่องฟัน
อุดฟันด้วยวัสดุชนิดเงิน
และเรซิ่น อื่นๆ

 
   
   
   

   

 
คลินิกที่ 9
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
สถานที่
อาคารทันตกรรม 1
โทรศัพท์
11186
บริการ
ให้บริการทางทันตกรรมทุกสภาวะสำหรับผู้ป่วยเด็ก ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี เช่น ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์,
ถอนฟัน,รักษาประสาทฟันในเด็ก,ครอบฟันโลหะไร้สนิม,เครื่องมือกันที่สำหรับฟันถาวร,ผนึกหลุมร่องฟัน
อุดฟันด้วยวัสดุชนิดเงินและเรซิ่น,อื่นๆ
เข้าคิว
หมายถึงผู้ป่วยที่ต้องการรักษาแบบสมบูรณ์ โดยการแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ชัดเจนไว้
เพื่อรอรับการนัดหมายที่จะติดต่อไปภายหลัง (หากต้องการตรวจสอบคิว โปรดติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้ง)
 
ติดตามผลการรักษา 3/6 เดือน
ี่
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537