คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
   
   
 
คลินิกที่ 4
คลินิกปริทันตวิทยา (ขูดหินน้ำลาย)
 
คลินิกศัลยกรรมปริทันต์
แบ่งเป็น2 คลินิก
คลินิกปริทันตวิทยา และ คลินิกศัลยกรรมปริทันต์
สถานที่
อาคารทันตกรรม 2
โทรศัพท์
11195
บริการ
ให้บริการรักษาโรคเหงือกและอวัยวะปริทันต์ เช่น โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ(รำมะนาด)
เป็นต้น โดยการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ตลอดจนการให้การรักษาโดยวิธีการทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537