>>การประชุม Click here<<
ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศ
การรับสมัครโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
ประจำปี 2558 จะรับสมัครเมื่อ ครม.มีมติอนุมัติ