ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ DTX
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำสัญญาสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)ให้ติดตามข่าว
การทำ สัญญาทางหน้าเว็ปไซต์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในเดือน กรกฎาคม 2558


รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์์

ขอเชิญนักศึกษาทันตแพทย์ร่วมประเมินการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธค.-30 ธค. 2557
Click here