ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ DTX
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำสัญญาสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)ให้ติดตามข่าว
การทำ สัญญาทางหน้าเว็ปไซต์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในเดือน กรกฎาคม 2558[ โครงการ ] [ แผ่นพับ ]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างจรรยาบรรณ มข.
Click here